ALLU BAROTĀJS

ALLU PF 7 + 7 ir autonomi datorvadāms divu tvertņu spiediena padevējs kā sausu saistvielu piegādes sistēma uz pneimatiskas bāzes .
Spiediena padevējs izmanto iebūvētu gaisa kompresoru, lai saspiestu saistvielu tvertni un piegādātu materiālu sausā veidā. Saistvielas piegāde un sajaukšana sausā veidā saglabā saistvielas "žāvēšanas" spēju. Kas ir ekonomiski izdevīgi, ja tiek stabilizēta mitra augsne vai nogulsnes.
Datora kontrolēta padeve ļauj saistvielu apjomu pievienot ļoti precīzi, kas ļauj samazināt materiālu izmaksas un paaugstina darba veikšanas kvalitāti.